Sleep Scandinavia AS, Teknologiveien 4, 8517  NARVIK

Info@Sleep.no  

Tlf. 67 11 03 17

Besøk oss på Facebook!

 Refusjonsskjema 2020Om refusjonsordningen

2020-satser:

Middtrekk til pute        kr    307,-

Middtrekk til madrass kr 1.506,- 

Totalt                          kr 1.774-


HELFO

Postboks 2415

3104  TØNSBERG

 

Refusjon av Middtrekk – madrass og puteovertrekk

 

 Folketrygdloven § 5-22    Bidrag til spesielle formål

[Tilføyd 1/01, endret 12/07]

Til barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan det ytes et engangsbidrag til dekning av utgifter til madrass- og puteovertrekk. Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag med inntil 1 250 kroner inkl. mva. for madrassovertrekk og 250 kroner inkl. mva. for puteovertrekk. Overtrekkene skal være av en type som er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Hjelpemidlene må rekvireres av spesialist i barnesykdommer, lungesykdommer, øre-nese-halssykdommer, indremedisin eller hudsykdommer. Spesialist i allmennmedisin med godkjenning til å bruke takst for allergologisk utredning kan også rekvirere hjelpemidlene for trygdens regning. 

 

Satsene for 2020 er justert til


Middtrekk til pute        kr    307,-

Middtrekk til madrass kr 1.506,-

Totalt                          kr 1.813,-Vi sender kvittering og refusjonsskjema med varene.  Fyll ut navn og kontonummer og legg ved kvittering og legeerklæring og send til Helfo (adressen står på refusjonsskjemaet).

Sleep Scandinavia ASTelefon: 67110317Nettstedskart